Olika typer av betonghåltagning

Förutom borrning och sågning utför vi även bilning med bilningsrobotar. Bilningsjobb blir aktuellt till exempel när man ska riva delar av byggnader. Läs gärna lite mer om

Vi utför rivning med Brokk.

802
808